این نوع ریبون یکی از ارزان ترین ریبونها میباشدو بیشترین استفاده را روی لیبلهای کاغذی  دارد. مقاومت چندانی از نظر پاک شوندگی ندارد و در مقابل سایش و شستشو و شرایط محیطی مقاومت چندانی ندارند.
 

Wax Ribbon

Core Facing Size Type no
1 inch In/Out 40mm*300m Wax  Ribbon 1
1 inch In/Out 40mm*450m Wax  Ribbon 2
1/2 inch In/Out 60mm*75m Wax  Ribbon 3
1 inch In/Out 60mm*300m Wax  Ribbon 4
1 inch In/Out 60mm*450m Wax  Ribbon 5
1 inch In/Out 80mm*300m Wax  Ribbon 6
1 inch In/Out 80mm*450m Wax  Ribbon 7
1 inch In/Out 102mm*300m Wax  Ribbon 8
1 inch In/Out 102mm*450m Wax  Ribbon 9
1 inch In/Out 106mm*300m Wax  Ribbon 10
1 inch In/Out 106mm*450m Wax  Ribbon 11
1/2 inch In/Out 110mm*75m Wax  Ribbon 12
1 inch In/Out 110mm*300m Wax  Ribbon 13
1 inch In/Out 110mm*450m Wax  Ribbon 14
         

Wax-Resin  Ribbon

Core Facing Size Type no
1 inch In/Out 60mm*300m Wax- Resin  Ribbon 1
1 inch In/Out 110mm*300m Wax- Resin  Ribbon 2
         

Resin  Ribbon

Core Facing Size Type no
1 inch In/Out 60mm*300m Resin  Ribbon 1
1 inch In/Out 80mm*300m Resin  Ribbon 2
1/2 inch In/Out 110mm*75m Resin  Ribbon 3
1 inch In/Out 110mm*300m Resin  Ribbon 4
         

Resin Premium Ribbon

Core Facing Size Type no
1 inch In/Out 110mm*300m Resin Premium Ribbon 1

تاریخ ارسال: 1392/6/9
تعداد بازدید: 765

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error:

Filename: helpers/my_captcha_helper.php

Line Number: 241

ارسال نظر

نام:
ایمیل:
سایت:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
این قسمت به حروف بزرگ و کوچک حساس نیست.