جستجو

نمایش مقالات - باركد چيست ؟

مقالات علمی / آموزشی باركد چيست ؟ يكي از مؤثريترين شيوه هاي جمع اوري اطلاعات باركد ميباشد. باركد مجموعه اي از خطوط تيره و روشن است با ضخامت هاي…

نمایش مقالات - باركد QR چيست؟ + دانلـــود

مقالات تجارت و اقتصاد باركد QR چيست؟ + دانلـــود معجزه انتقال اطلاعات در يك چشم بهم زدن، باركد QR چيست؟ + دانلـــود حتما روی کالاهایی که خریداری…

نمایش اخبار - پيشينه باركد

اخبار سیستم های بارکدینگ پيشينه باركد پیشینه بارکد سيستم باركدينگ از دهه۱۹۳۰مطرحشد و تاكنون تجارتى بالغ بر۳ميليارد دلار را رونق بخشيده است.…

نمایش محصول - باركدخوان بي سيم QUICK SCAN M

محصولات بارکدینگ و لیبلینگ تجهیزات بارکد باركدخوان بي سيم QUICK SCAN M مبلغ : 3,800,000 ریال تکنولوژی خواندن بارکد خوان نوری بیسیم تعداد اسکن 235 اسکن در…

نمایش مقالات - خدمات قابل ارائه در ارتباط با سيستم برچسب (باركد)

مقالات تجارت و اقتصاد خدمات قابل ارائه در ارتباط با سيستم برچسب (باركد) الف- ارائه سختافزارها و نرمافزارهاي مورد نياز: انواع نرمافزارها، دستگاهها…

نمایش اخبار - خصوصيات باركد

اخبار سیستم های بارکدینگ خصوصيات باركد خصوصیات بارکد تبديل اعداد به باركد خواندن باركد نياز به استاندارد مشخصي دارد. در حال حاضر در دنيا چند…

نمایش اخبار - باركد QR چيست؟

اخبار سیستم های بارکدینگ باركد QR چيست؟ معجزه انتقال اطلاعات در يك چشم بهم زدن، بارکد QRچیست؟ حتما روی کالاهایی که خریداری می کنید، متوجه بارکد…

نمایش مقالات - خدمات قابل ارائه در ارتباط با سيستم برچسب (باركد)

مقالات تجارت و اقتصاد خدمات قابل ارائه در ارتباط با سيستم برچسب (باركد) الف- ارائه سختافزارها و نرمافزارهاي مورد نياز: انواع نرمافزارها، دستگاهها…

نمایش اخبار - كاربرد و مزاياي استفاده از باركد

اخبار سیستم های بارکدینگ كاربرد و مزاياي استفاده از باركد کاربرد و مزایای استفاده از بارکد كاربرد و مزاياي استفاده از سيستم باركد بدون ترديد…

نمایش اخبار - باركد چیست؟

اخبار سیستم های بارکدینگ باركد چیست؟ بارکد چیست؟ باركد يك تكنيك محبوب براى انتقال دادهها از طريق امواج نورى است. باركدها مجموعهاى از خطوط موازى…