جستجو

نمایش اخبار - جلوگیری از ناخن‌جویدن با دستبند هوشمند

اخبار تکنولوژی روز جهان جلوگیری از ناخن‌جویدن با دستبند هوشمند جلوگیری از ناخنجویدن با دستبند هوشمند محققین هندی دستبند هوشمندی را طراحی کرده…

نمایش مقالات - کشف راز شارژ باتری‌ها توسط یک بنگاه سخت‌افزاری

مقالات علمی / آموزشی کشف راز شارژ باتری‌ها توسط یک بنگاه سخت‌افزاری کشف راز شارژ باتریها توسط یک بنگاه سختافزاری بر اساس اطلاعات بهدستآمده…

نمایش اخبار - نجات از دست مزاحمان خیابانی با این دستبند هوشمند بدبو

اخبار تکنولوژی روز جهان نجات از دست مزاحمان خیابانی با این دستبند هوشمند بدبو نجات از دست مزاحمان خیابانی با این دستبند هوشمند بدبو دستبند هوشمند…

نمایش اخبار - حل معضل چاقی با مچ بند هوشمند

اخبار تکنولوژی روز جهان حل معضل چاقی با مچ بند هوشمند حل معضل چاقی با مچ بند هوشمند محققان مچ بند هوشمندی ساخته اند که مانع از چاق شدن کاربران…

نمایش اخبار - ایران کد و شبنم تنها برای اولویت 10 حذف شد

اخبار سیستم های بارکدینگ ایران کد و شبنم تنها برای اولویت 10 حذف شد ایران کد و شبنم تنها برای اولویت 10 حذف شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت از حذف الزام…

نمایش اخبار - هدبند هوشمندی که برای درمان بی خوابی معجزه می کند

اخبار تکنولوژی روز جهان هدبند هوشمندی که برای درمان بی خوابی معجزه می کند هدبند هوشمندی که برای درمان بی خوابی معجزه می کند هدبند هوشمندی که…

نمایش مقالات - تولید بنزین از خاک‌اره!

مقالات علمی / آموزشی تولید بنزین از خاک‌اره! تولید بنزین از خاکاره! محققان شیمی سطح و تجزیه مرکز KU Leuvenدر بلژیک با موفقیت خاکاره را به بلوکهای…

نمایش مقالات - تولید بنزین از خاک‌اره!

مقالات علمی / آموزشی تولید بنزین از خاک‌اره! تولید بنزین از خاکاره! محققان شیمی سطح و تجزیه مرکز KU Leuvenدر بلژیک با موفقیت خاکاره را به بلوکهای…

نمایش اخبار - لحظات زندگی تان را با این گردنبند ضبط کنید

اخبار تکنولوژی روز جهان لحظات زندگی تان را با این گردنبند ضبط کنید لحظات زندگی تان را با این گردنبند ضبط کنید آماده کردن لحظه به لحظه گوشی برای…

نمایش اخبار - خواب بهتر با چشم بند هوشمند

اخبار تکنولوژی روز جهان خواب بهتر با چشم بند هوشمند خواب بهتر با چشم بند هوشمند هر انسان حدود هشت ساعت از شبانهروز را در خواب سپری میکند. مطالعات…