جستجو

نمایش اخبار - نمایشگر گوشی روی دستان شما

اخبار تکنولوژی روز جهان نمایشگر گوشی روی دستان شما نمایشگر گوشی روی دستان شما دستبند Cicretاین امکان را به شما می دهد که با آن حمام بروید و تماس…

نمایش اخبار - داروی سقط جنین گیاهی

اخبار پزشکی داروی سقط جنین گیاهی گياهان قاعده آور با وجود سرعت و پيشرفت علوم پزشكي، موجي فراگير در تمايل به طب مكمل و سنتی در جامعه پزشكي و بيماران…

نمایش اخبار - داروی سقط جنین گیاهی

اخبار پزشکی داروی سقط جنین گیاهی گياهان قاعده آور با وجود سرعت و پيشرفت علوم پزشكي، موجي فراگير در تمايل به طب مكمل و سنتی در جامعه پزشكي و بيماران…

نمایش اخبار - گوشی ساده و امن اندرویدی با ظاهری شبیه ماشین حساب

اخبار تکنولوژی روز جهان گوشی ساده و امن اندرویدی با ظاهری شبیه ماشین حساب گوشی ساده و امن اندرویدی با ظاهری شبیه ماشین حساب در حالی که این روزها…

نمایش اخبار - خودروی برقی بازیافتی تا ماه آینده ساخته می شود

اخبار تکنولوژی روز جهان خودروی برقی بازیافتی تا ماه آینده ساخته می شود خودروی برقی بازیافتی تا ماه آینده ساخته می شود محققان دانشگاهی خودروی

نمایش اخبار - حسگری روی ناخن که می‌گوید بیش از حد حمام آفتاب گرفته‌اید

اخبار تکنولوژی روز جهان حسگری روی ناخن که می‌گوید بیش از حد حمام آفتاب گرفته‌اید حسگری روی ناخن که میگوید بیش از حد حمام آفتاب گرفتهاید تصور…

نمایش اخبار - نیسان خودرویی با قابلیت ذهن خوانی می سازد

اخبار تکنولوژی روز جهان نیسان خودرویی با قابلیت ذهن خوانی می سازد نیسان خودرویی با قابلیت ذهن خوانی می سازد خودروسازی نیسان قصد دارد خودرویی…

نمایش اخبار - با «پیکسل هوشمند» تصاویر دلخواه را روی کیف و لباستان نمایش دهید

اخبار تکنولوژی روز جهان با «پیکسل هوشمند» تصاویر دلخواه را روی کیف و لباستان نمایش دهید با پیکسل هوشمند تصاویر دلخواه را روی کیف و لباستان نمایش…

نمایش اخبار - داروی سقط جنین گیاهی

اخبار پزشکی داروی سقط جنین گیاهی گياهان قاعده آور با وجود سرعت و پيشرفت علوم پزشكي، موجي فراگير در تمايل به طب مكمل و سنتی در جامعه پزشكي و بيماران…

نمایش اخبار - داروی سقط جنین گیاهی

اخبار پزشکی داروی سقط جنین گیاهی گياهان قاعده آور با وجود سرعت و پيشرفت علوم پزشكي، موجي فراگير در تمايل به طب مكمل و سنتی در جامعه پزشكي و بيماران…