جستجو

نمایش اخبار - ساعت هوشمندی که به جای زنگ زدن بو می‌دهد!

اخبار تکنولوژی روز جهان ساعت هوشمندی که به جای زنگ زدن بو می‌دهد! دانشفناوری -یک محقق فیزیک موفق به ساخت کم تنش زا ترین ساعت هوشمند جهان شد که…

نمایش مقالات - اعتیاد به تلفن هوشمند تعادل مغز را بهم می‌زند

مقالات علمی / آموزشی اعتیاد به تلفن هوشمند تعادل مغز را بهم می‌زند اعتیاد به تلفن هوشمند تعادل مغز را بهم میزند بهتازگی متخصصان دریافتهاند که…

نمایش مقالات - برای کاهش استرس با خودتان حرف بزنید!

مقالات علمی / آموزشی برای کاهش استرس با خودتان حرف بزنید! برای کاهش استرس با خودتان حرف بزنید! بر اساس تحقیق جدیدی که با هدف یافتن راههای ساده…

نمایش مقالات - برای کاهش استرس با خودتان حرف بزنید!

مقالات علمی / آموزشی برای کاهش استرس با خودتان حرف بزنید! برای کاهش استرس با خودتان حرف بزنید! بر اساس تحقیق جدیدی که با هدف یافتن راههای ساده…

نمایش مقالات - برای کاهش استرس با خودتان حرف بزنید!

مقالات علمی / آموزشی برای کاهش استرس با خودتان حرف بزنید! برای کاهش استرس با خودتان حرف بزنید! بر اساس تحقیق جدیدی که با هدف یافتن راههای ساده…

نمایش مقالات - برای کاهش استرس با خودتان حرف بزنید!

مقالات علمی / آموزشی برای کاهش استرس با خودتان حرف بزنید! برای کاهش استرس با خودتان حرف بزنید! بر اساس تحقیق جدیدی که با هدف یافتن راههای ساده…

نمایش مقالات - برای کاهش استرس با خودتان حرف بزنید!

مقالات علمی / آموزشی برای کاهش استرس با خودتان حرف بزنید! برای کاهش استرس با خودتان حرف بزنید! بر اساس تحقیق جدیدی که با هدف یافتن راههای ساده…

نمایش مقالات - برای کاهش استرس با خودتان حرف بزنید!

مقالات علمی / آموزشی برای کاهش استرس با خودتان حرف بزنید! برای کاهش استرس با خودتان حرف بزنید! بر اساس تحقیق جدیدی که با هدف یافتن راههای ساده…

نمایش اخبار - رشد تقاضا برای فوق باریک‌های سبک‌وزن

اخبار تکنولوژی روز جهان رشد تقاضا برای فوق باریک‌های سبک‌وزن رشد تقاضا برای فوق باریکهای سبکوزن معرفی محصول در پی عرضه اولترابوکهایارزانبه…

نمایش اخبار - بوی قهوه به جای زنگ ساعت!

اخبار تکنولوژی روز جهان بوی قهوه به جای زنگ ساعت! بوی قهوه به جای زنگ ساعت! طراحان ساعتی ارائه دادهاند تا کاربر بدون هیچ آلارمی و با بوی قهوه از…