جستجو

نمایش مقالات - مروری بر گجت‌ها و فناوری‌های شاخص عرضه شده سال ۲۰۱۳

مقالات علمی / آموزشی مروری بر گجت‌ها و فناوری‌های شاخص عرضه شده سال ۲۰۱۳ در این مقاله سعی می کنیم برخی از شاخص ترین ابزارها و گجت های عرضه شده…

نمایش مقالات - مروری بر گجت‌ها و فناوری‌های شاخص عرضه شده سال ۲۰۱۳

مقالات علمی / آموزشی مروری بر گجت‌ها و فناوری‌های شاخص عرضه شده سال ۲۰۱۳ در این مقاله سعی می کنیم برخی از شاخص ترین ابزارها و گجت های عرضه شده…

نمایش اخبار - "وای‌فای" ۱۵ ساله شد

اخبار تکنولوژی روز جهان "وای‌فای" ۱۵ ساله شد وایفای ۱۵ ساله شد پانزده سال پیش تصور داشتن اینترنت پرسرعت هم برای عدهای از کاربران جهانی سخت بود…

نمایش مقالات - تا دو سال آینده شغل های سنتی همسو با فناوری پیش می‌رود

مقالات علمی / آموزشی تا دو سال آینده شغل های سنتی همسو با فناوری پیش می‌رود تا دو سال آینده شغل های سنتی همسو با فناوری پیش میرود به اعتقاد کارشناسان…

نمایش اخبار - تاکسی های هوایی تا 5 سال دیگر عرضه می شوند

اخبار تکنولوژی روز جهان تاکسی های هوایی تا 5 سال دیگر عرضه می شوند تاکسی های هوایی تا 5 سال دیگر عرضه می شوند این روزها صحبت از عرضه وسایل نقلیه…

نمایش اخبار - لامپ هوشمند HTCبا قابلیت تشخیص زمین خوردن کهنسالان

اخبار تکنولوژی روز جهان لامپ هوشمند HTCبا قابلیت تشخیص زمین خوردن کهنسالان لامپ هوشمند HTCبا قابلیت تشخیص زمین خوردن کهنسالان این لامپ هوشمند…

نمایش مقالات - مروری بر گجت‌ها و فناوری‌های شاخص عرضه شده سال ۲۰۱۳

مقالات علمی / آموزشی مروری بر گجت‌ها و فناوری‌های شاخص عرضه شده سال ۲۰۱۳ در این مقاله سعی می کنیم برخی از شاخص ترین ابزارها و گجت های عرضه شده…

نمایش اخبار - "وای‌فای" ۱۵ ساله شد

اخبار تکنولوژی روز جهان "وای‌فای" ۱۵ ساله شد وایفای ۱۵ ساله شد پانزده سال پیش تصور داشتن اینترنت پرسرعت هم برای عدهای از کاربران جهانی سخت بود…

نمایش اخبار - اولین اسکنر پرتو ایکس پزشکی به فضا ارسال می‌شود

اخبار تکنولوژی روز جهان اولین اسکنر پرتو ایکس پزشکی به فضا ارسال می‌شود ایستگاه فضایی بینالمللی به زودی اولین اسکنر پرتو ایکس پزشکی خود را دریافت…

نمایش اخبار - با این قایق از سونامی و سیل جان سالم به در ببرید

اخبار تکنولوژی روز جهان با این قایق از سونامی و سیل جان سالم به در ببرید با این قایق از سونامی و سیل جان سالم به در ببرید یک مخترع باذوق برای کمک…