جستجو

نمایش مقالات - قابلیت تصویر در تصویر به ویندوز 10 می‌آید

مقالات علمی / آموزشی قابلیت تصویر در تصویر به ویندوز 10 می‌آید قابلیت تصویر در تصویر به ویندوز 10 میآید با توجه به این که در حال نزدیک شدن به سالگرد…

نمایش اخبار - آینه هوشمند با قابلیت های فوق العاده

اخبار تکنولوژی روز جهان آینه هوشمند با قابلیت های فوق العاده آینه هوشمند با قابلیت های فوق العاده تیمی از فارغالتحصیلان دانشگاههای وارتون و…

نمایش اخبار - هواپیمایی با قابلیت پرواز به هر نقطه از دنیا در چهار ساعت

اخبار تکنولوژی روز جهان هواپیمایی با قابلیت پرواز به هر نقطه از دنیا در چهار ساعت هواپیمایی با قابلیت پرواز به هر نقطه از دنیا در چهار ساعت محققان…

نمایش اخبار - قبرستان مجازی با قابلیت های مختلف!

اخبار تکنولوژی روز جهان قبرستان مجازی با قابلیت های مختلف! قبرستان مجازی با قابلیت های مختلف! محققان ایتالیایی برای زنده نگه داشتن خاطرات عزیزان…

نمایش اخبار - اجاق پاک با قابلیت تولید برق از حرارت

اخبار تکنولوژی روز جهان اجاق پاک با قابلیت تولید برق از حرارت اجاق پاک با قابلیت تولید برق از حرارت مهندسان یک شرکت امریکایی اجاق جدیدی ابداع…

نمایش اخبار - تلفن همراه ویندوزفون جدید با قابلیتی که تاکنون ندیده‌اید

اخبار تکنولوژی روز جهان تلفن همراه ویندوزفون جدید با قابلیتی که تاکنون ندیده‌اید تلفن همراه ویندوزفون جدید با قابلیتی که تاکنون ندیدهاید شنیده…

نمایش اخبار - اضافه شدن قابلیت پیام صوتی به اپلیکیشن واتزاپ

اخبار تکنولوژی روز جهان اضافه شدن قابلیت پیام صوتی به اپلیکیشن واتزاپ اضافه شدن قابلیت پیام صوتی به اپلیکیشن واتزاپ اپلیکیشن WhatsApp یکی از محبوب…

نمایش اخبار - اضافه شدن قابلیت پیام صوتی به اپلیکیشن واتزاپ

اخبار تکنولوژی روز جهان اضافه شدن قابلیت پیام صوتی به اپلیکیشن واتزاپ اضافه شدن قابلیت پیام صوتی به اپلیکیشن واتزاپ اپلیکیشن WhatsApp یکی از محبوب…

نمایش اخبار - اضافه شدن قابلیت پیام صوتی به اپلیکیشن واتزاپ

اخبار تکنولوژی روز جهان اضافه شدن قابلیت پیام صوتی به اپلیکیشن واتزاپ اضافه شدن قابلیت پیام صوتی به اپلیکیشن واتزاپ اپلیکیشن WhatsApp یکی از محبوب…

نمایش اخبار - اضافه شدن قابلیت پیام صوتی به اپلیکیشن واتزاپ

اخبار تکنولوژی روز جهان اضافه شدن قابلیت پیام صوتی به اپلیکیشن واتزاپ اضافه شدن قابلیت پیام صوتی به اپلیکیشن واتزاپ اپلیکیشن WhatsApp یکی از محبوب…