جستجو

نمایش مقالات - انواع لیبل

مقالات تجارت و اقتصاد انواع لیبل انواع لیبل انواع برچسب های مورد استفاده جهت چاپ بارکد نقش مواد مصرفی مناسب در مجموعه ها به حدی است که در برخی…

نمایش مقالات - منتظر لباسهای سخنگو و مقاوم باشید!

مقالات علمی / آموزشی منتظر لباسهای سخنگو و مقاوم باشید! منتظر لباسهای سخنگو و مقاوم باشید! در اولین سال هایی که فناوری های نوین ارتباطی و به خصوص…

نمایش مقالات - منتظر لباسهای سخنگو و مقاوم باشید!

مقالات علمی / آموزشی منتظر لباسهای سخنگو و مقاوم باشید! منتظر لباسهای سخنگو و مقاوم باشید! در اولین سال هایی که فناوری های نوین ارتباطی و به خصوص…

نمایش اخبار - لباسی که شما را در گرمترین شرایط خنک می کند

اخبار تکنولوژی روز جهان لباسی که شما را در گرمترین شرایط خنک می کند لباسی که شما را در گرمترین شرایط خنک می کند دانشمندان دانشگاه استنفورد، به…

نمایش اخبار - مقنعه آنتی باکتریال در ایران تولید شد

اخبار تکنولوژی روز جهان مقنعه آنتی باکتریال در ایران تولید شد مقنعه آنتی باکتریال در ایران تولید شد یک شرکت ایرانی دانش بنیان برای اولین بار…

نمایش اخبار - مقنعه آنتی باکتریال در ایران تولید شد

اخبار تکنولوژی روز جهان مقنعه آنتی باکتریال در ایران تولید شد مقنعه آنتی باکتریال در ایران تولید شد یک شرکت ایرانی دانش بنیان برای اولین بار…

نمایش اخبار - مقنعه آنتی باکتریال در ایران تولید شد

اخبار تکنولوژی روز جهان مقنعه آنتی باکتریال در ایران تولید شد مقنعه آنتی باکتریال در ایران تولید شد یک شرکت ایرانی دانش بنیان برای اولین بار…

نمایش اخبار - مقنعه آنتی باکتریال در ایران تولید شد

اخبار تکنولوژی روز جهان مقنعه آنتی باکتریال در ایران تولید شد مقنعه آنتی باکتریال در ایران تولید شد یک شرکت ایرانی دانش بنیان برای اولین بار…

نمایش اخبار - برچسب یل لیبل (LABEL)چیست؟

اخبار لیبل و ریبون برچسب یل لیبل (LABEL)چیست؟ برچسب(LABEL)چیست؟ امروزه در دنياي بستهبندي زندگي ميكنيم. زندگي ما پيش از آنچه فكر ميكنيم، عملاً به جعبهها،…

نمایش اخبار - لیبل کاغذی،صدفی،متال

اخبار لیبل و ریبون لیبل کاغذی،صدفی،متال انواع لیبل لیبل کاغذی در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی و نساجی استفاده میشود. لیبلPVC لیبل هایی که در…