جستجو

نمایش محصول - ریبون 300*110 وکس رزین WAX RESIN

محصولات بارکدینگ و لیبلینگ مواد مصرفی بارکد ریبون 300*110 وکس رزین WAX RESIN مبلغ : 350,000 ریال ریبون مخصوص چاپگر برچسب عرض ریبون 110 میلیمتر و طول 300 متر…

نمایش مقالات - ریبون وکس رزین

مقالات تجارت و اقتصاد ریبون وکس رزین این نوع ریبونها از لحاظ مقاومت و کیفیت چیزی ما بین ریبون وکس و رزین میباشند و استفاده از آن درچاپ برروی انواع…

نمایش اخبار - ریبون وکس رزین WAX RESIN

اخبار سیستم های بارکدینگ ریبون وکس رزین WAX RESIN ریبون وکس رزین WAX RESIN ریبون وکس رزین این ریبون نوع مقاوم تر ریبون وکس است توسط این ریبون میتوان روی…

نمایش محصول - ریبون 300 × 110 وکس رزین ribbon

محصولات بارکدینگ و لیبلینگ مواد مصرفی بارکد ریبون 300 × 110 وکس رزین ribbon مبلغ : 340,000 ریال ریبون مخصوص چاپگر برچسب عرض ریبون 110 میلیمتر و طول 300 متر…

نمایش مقالات - انواع متداول ریبون کدامند؟

مقالات علمی / آموزشی انواع متداول ریبون کدامند؟ انواع متداول ریبون کدامند؟ ریبونهای متداول به چهار دسته کلی وکس (WAX) ، رزین (Resin Ribbon) ، وکس رزین

نمایش مقالات - *فروش استثنایی* انواع لیبل و ریبون

مقالات علمی / آموزشی *فروش استثنایی* انواع لیبل و ریبون گروه شرکت هاي ITايده آل سيستم ارائه دهنده انواع (تجهيزات بارکد ، و مواد مصرفي انواع ليبل…

نمایش اخبار - برچسب کاغذی

اخبار سیستم های بارکدینگ برچسب کاغذی برچسب کاغذی مورد استفاده این برچسب جهت ثبت مشخصات کالا روی بسته بندی میباشد این برچسب در مقابل آب خوردگی…

نمایش مقالات - سوالات متداول در مورد ریبون

مقالات علمی / آموزشی سوالات متداول در مورد ریبون انواع متداول ریبون کدامند؟ ریبونهای متداول به چهار دسته کلی وکس (WAX) ، رزین (Resin Ribbon) ، وکس رزین

نمایش اخبار - انواع متداول ریبون کدامند؟

اخبار انواع متداول ریبون کدامند؟ ریبونهای متداول به چهار دسته کلی وکس (WAX) ، رزین (Resin Ribbon) ، وکس رزین Wax\Resin) Ribbon )، سوپررزین( Resin Premium Ribbon ) تقسیم می…

نمایش محصول - انواع لیبل کاغذی و صدفی

محصولات بارکدینگ و لیبلینگ مواد مصرفی بارکد انواع لیبل کاغذی و صدفی مورد استفاده این برچسب جهت ثبت مشخصات کالا روی بسته بندی میباشد این برچسب…